تمرین های هفته چهارم

تمرین های هفته چهارم:

1 -تمرین هاي صداسازی و استفاده از رزوناتورهای مناسب

الف - تمرین ریز تا بم کردن صدا (با بیان جمله کوتاه دلخواه)
ب - تمرین هاي رها سازي صدا و پرتاب کلمات صدا (با تکرارجمله کوتاه دلخواه)
ج - صداسازي و تیپ گویی نقش هاي زیر (در جمالت کوتاه دلخواه)

•      پیرزن

•      کودك

•      داش مشتی و لات

•      معتاد

•      صدا سازي چند شخصیت کارتونی به دلخواه

2 -تمرین ایجاد و انتقال حس های زیر(روي جملات دلخواه)

•      حس غم واندوه

•      حس بغض و گریه

•      حس نگرانی و اضطراب

•      حس ناراحتی و عصبانیت

•      حس خشم و تنفر

•      حس ترس و دلهره

•      حس شادي و خنده

•      حس احساسی و عاشقانه

•      حس افسردگی

3- تمرین ایجاد و انتقال حس ها در جملات غیرمتعارف

❇️حس متناسب با برداشت گوینده

- کلافه ام...امروزم مثل دیروز و هرروز فقط متلک شنیدم.آخه چی نصیبشون میشه ازین همه طعنه زدن؟!

 

❇️ حس عاشقانه با نهایت احساس

ازت متنفرم تو بدترین و منفورترین کسی هستی که تا حالا شناختم آرزو میکنم هیچوقت خوشبخت نشی

❇️ حس خوشحالی همراه با هیجان زیاد

باورم نمیشه تو مُردی و همه چیم از دست رفته ای کاش که دوباره همه چی برگرده عقب

❇️ حس نفرت و عصبانیت

با تمام وجودم دوست دارم عشقم . من بی تو نمیتونم زندگی کنم و تو تنها دلیل زندگیِ منی

❇️ حس غم و اندوه

 به جون خودت دارم راست میگم.ایناها برگه آزمایش تو دستمه.دیوونه میگم تموم شد...تموم شد.قربون بزرگیت برم خدا

❇️ حس افسردگی

امروز بهترین روز زندگی منه.نمی خوام اجازه بدم هیچ چیزی این حس خوب رو ازم بگیره

 

 4- نمایش هاي رادیویی

 شما امشب به یک مهمانی خیلی خیلی مهم دعوت شدین و باید لباستون رو که رنگ..... بوده از خشکشویی تحویل بگیرین. ولی متاسفانه لباس شما درخشکشویی به رنگ...... درآمده و این اتفاق براي شما یک شُوك بزرگه

لطفا براي شنونده هایِ رادیو با خالقیت خودتون این ماجرا را طبیعی و باورپذیر اجرا کنین و نیازی به گفتن صحبت های خشکشویی نیست.
( حداکثر زمان درنظر گرفته شده براي شما 3دقیقه می باشد.)

 


برای مشاهدهٔ فایل روی پیوند تمرین های هفته چهارم.pdf کلیک کنید.