تولید صدا از قسمت های مختلف سر، بینی، دهان و گلو

برای ایجاد صداهای اصطلاحا فانتزی و گفتن تیپ های مختلف کارتونی و عروسکی می بایست توانایی ایجاد صداهای مختلف از ناحیه های مختلف بدن را داشته باشیم

برای ایجاد صداهای مختلف موارد زیر را باید تمرین کنیم:   


ایجاد صدا در ناحیه سر: با ادای حرف صدادار ای (i) ارتعاش جمجمه سر را می توانیم ایجاد کنیم

ایجاد صدا در ناحیه بینی: با گرفتن بینی و یا ایجاد گرفتگی در منافذ راه هوا در بینی (بالا بردن گونه ها و اصطلاحا چروک کردن بینی و صورت)

ایجاد صدا در ناحیه دهان: با ادای حرف صدادار اِ (e) ارتعاش دهان (بین بینی و حلق)  

ایجاد صدا در ناحیه گلو: با ادای حرف صدادار او (u) ارتعاش حلق را می توانیم ایجاد کنیم.


1- اسم خودتان را به ترتیب از ناحیه سر ، بینی ، دهان و گلو با گفتن نام خودتان بیان کنین ( ابتدای جمله حرف صداداری که باعث ارتعاش ناحیه مورد نظر میباشد را بگویید) 

2- تعریف یک داستان با ایجاد صداهای مختاف سر، بینی و گلو در داستان برای شخصیت های مختلف 


آخرین تغییر: پنجشنبه، 16 دسامبر 2021، 9:01