بیان صحیح حروف (ج، چ، ک، گ)


- آشنایی با حروف الفبای پارسی و ادا کردن بلند و رسای آنها

الفبای فارسی
الفبپتثج
چ‌ حخدذر
ز‌ ژس‌ شصض
طظعغفق
کگلمنو
هی

- ادای صحیح حرف " ج " از برخورد وسط زبان به قسمت مقابل خود در سقف دهان به تلفظ درمی‌آید.
👌برای تولید حرف «ج»، جریان هوا در محل برخورد زبان و سقف دهان به طور لحظه‌ای مسدود می‌شود و هنگام خروج آن، تارهای صوتی مرتشع می‌شود و صدای حرف «ج» خارج می‌گردد.
ده بار حرف ج را با مصوت های کوتاه و بلند تکرار کنید: جآ  جَ  جِ جی جُ جو

- ادای صحیح حرف " چ"

زبان از پشت دندوناي پايين يك مقدار عقب مي رود و حرف چ  تلفظ مي شود وقتي زبان پشت دندانهاي پايين قرار گرفت كمي بالا مي بريم تا هوا خارج شود و حرف چ بيرون آيد و اگر يك كمي عقب تر بدهيم حرف ك مي شود .

بايد تمرين و تكرار زياد شود . در انيجا چون حرف چ و ك نزديك به هم تلفظ مي شوند كمي كار مشكل مي شود و كودك آنها را با هم قاطي مي كند. ده بار حرف چ را با مصوت های کوتاه و بلند تکرار کنید: چآ  چَ  چِ چی چُ چو

-ادای صحیح حرف"ک" قسمت میانی زبان به سختکام می چسبد و هوای کمی از بین دندان ها خارج می شود. ده بار حرف ک را با مصوت های کوتاه و بلند تکرار کنید: کآ  کَ  کِ کی کُ کو

- ادای صحیح حرف "گ" قسمت پسین زبان به نرمکام می چسبد و از خروج هوا جلوگیری می کند.  ده بار حرف گ را با مصوت های کوتاه و بلند تکرار کنید:  گا گَ  گِ گی گُ      گو

- پیدا کردن حداقل 5 کلمه که داخل آنها حروف (ج، چ، ک، گ) باشه  با ادای صحیح و کامل حروف بصورت مشدد خوانی حروف

- بازی پانتومیم

- داستان خوانی (ادامه داستان کوتاه زیر):

یکی بود بکی نبود زیر گنبد کبود غبر از خدا هیچکس نبود

توی شهر موشها همه موش ها کنار هم به خوبی و خوشی داشتن زندگی میکردن که یه روز جارچی شهر اومد وسط میدون شهر و همه رو جمع کرد دور خودش و گفت:  آهای موشای نازنین خبر رسیده که گربه ای بزرگ و بدجنس داره به شهر ما نزدیک میشه. همه موشها ترسیدن و تصمیم گرفتن هرچه سریعتر شهر رو ترک کنن و برن یه جای دور و امن برای زندگی. اما از بدشانسی شون تو بین راه ناگهان با گربه روبرو میشن. همشون وحشت میکنن و  ( بقیه داستان رو شما تعریف کن)آخرین تغییر: پنجشنبه، 9 دسامبر 2021، 9:12