تمرین های هفته سوم (لحن و آکسان گذاری ) و نت خوانی

تمرین هفته سوم:

 

الف) آکسان گذاری و تاکید روی كلمات تعیین شده به همراه بیان درست و مكث های صحيح برای انتقال مناسب حس در جمله زیر :

🔹"طوری زندگی کنید که وقت مرگ حسرت لحظات از دست رفته را نخورید"🔹

◀️ آکسان گذاری روی واژه های زیر:


۱- تاکید روی واژه های «طوری» و «حسرت»

۲- تاکید روی واژه های « زندگی» و «مرگ»

۳- تاکید روی واژه های «وقت» و «نخورید»

4 - بهترین آکسان گذاری به دلخواه خودتان

✅✅✅اجراها باید پشت سر هم با اعلام آکسان روی کدام واژه ها و حتما به صورت #آنلاین باشد.

 

 ب) خوانش شعر "تورا من چشم در راهم شباهنگام" نیما یوشیج

با رعایت لحن و بیان مناسب به همراه آکسان گذاری مناسب

تعیین واژه های مهم در ابیات جهت آکسان گذاری و تاکید بیشتر

(موسیقی مناسب با معنای ایشن شعر انتخاب و در پس زمینه دکلمه استفاده شود)


 ج) خوانش شعر "زمستان" اخوان ثالث

با رعایت لحن و بیان مناسب به همراه آکسان گذاری مناسب

تعیین واژه های مهم در ابیات جهت آکسان گذاری و تاکید بیشتر

(موسیقی مناسب با معنای ایشن شعر انتخاب و در پس زمینه دکلمه استفاده شود)


 د) خوانش غزلی از حافظ یا مولانا به انتخاب خودتان

با رعایت لحن و بیان مناسب به همراه آکسان گذاری مناسب

تعیین واژه های مهم در ابیات جهت آکسان گذاری و تاکید بیشتر

(موسیقی مناسب با معنای ایشن شعر انتخاب و در پس زمینه دکلمه استفاده شود)


(و) خواندن نت های موسیقی (دو ر می فا سل لا سی دو) از دو تا سی بترتیب با افزایش صدای نت

خواندن نت های موسیقی (سی لا سل فا می ر دو) از سی تا دو بالعکس با کاهش صدای نت

(پشت سر هم در یک فایل ضبط شود)

ه) خواندن نت های موسیقی با شعر زیر (از فیلم اشک ها و لبخندها)

دو، دو شب نخوابیدم

ر ،روی ماهت دیدم

می ، میخوام بیاد بارون

فا، فال میگیرم اکنون

سل، صلح خیلی بهتره

لا، لادن دل میبره

سی ، سیرم دیگر از تو

خیزو با من ادا کن...

ی) خواندن آهنگ سلطان قلب ها (عارف) و یک آهنگ به دلخواه ( روی نت خوانده شود)


کارگاه گویندگی ویدار

@vidar_art_group

🎧🎙