تمرین فن بیان و گویندگی هفته اول

تمرین های هفته اول:


1- تمرین های کششی و تنفس دیافراگمی (بخش 2) هر روز 3 نوبت ترجیحا قبل از تمرین ها 

2- گرم کردن صدا (بخش 3) هر روز 3 نوبت ترجیحا قبل از انجام تمرین ها 

(نیازی به ارسال فایل صوتی برای بخش 2و 3 نیست ولی حتما خود هنرجو  انجام دهد)

3- ادای کامل و صحیح جمله" به نام خداوند بخشنده و مهربان " با رعایت شکل و فرم لب و دهان و زبان برای ادای مخرج صحیح حروف مصوت (صدا دار) و صامت (بدون صدای انتهای کلمات)

4- داستان خوانی دو داستان کوتاه در بخش 4 در 60 ثانیه و 80 ثانیه با رعایت ریتم و سرعت در خوانش

ریتم و مدت زمان در این تمرین بسیار مهم می باشد هر دو داستان در یک فایل ضبط و ارسال شود اما مدت زمان هر یک را با گرفتن زمان برای خودتان حتما درنظر بگیرین که کمتر و بیشتر نشود

5- تمرین شمعک (بخش 4) با گفتن این جمله " من یک گوینده خوش صدا و توانمند هستم"

6-تمرین مشدد خوانی (بخش 4) با گفتن این جمله " تّمّامّ حّرّوّفّ رّا بّا تّشّدّیِدِ بّخّوّانّیّدّ "

7- تمرین لهجه! در بخش 4  با گفتن جمله " من یک گوینده خوش صدا و توانمند هستم با حداقل 3 لهجه مختلف از شمال و جنوب و شرق و غرب کشورمان

8- تمرین فن بیان با تکرار همه جملات سخت دارای حروف متجانس و هم مخرج در تمرین اول بخش 4 

یه یویوی یه یورویی

چیپس چسب سوسک

چه ژست زشتی

کانال کولر، تالار تونل

لیره رو لوله، لوله رو لیره

ریله رو روله روله رو ریله 

غولا رو با قند گول می‌زنیم

قوری گل قرمزی، گوری قل گرمزی

تاجر تو چه تجارت میکنی؟ تو را چه چه تجارت میکنم


(همه جملات رو 5 بار پشت سر هم و همه رو در یک فایل ضبط و ارسال کنید)


برای بداهه گویی و گویندگی در بخش های مختلف گویندگی از جمله (خبرخوانی، مجری گری، نریشن مستند و تیزر تبلیغاتی ، داستان خوانی و نمایشنامه خوانی، اجرای برنامه صبحگاهی و شامگاهی و ...) آمادگی لازم رو برای جلسه بعد داشته باشین

حتما کتاب مورد علاقتون رو هم برای خوانش صفحاتی از اون همراه داشته باشین